dcsimg

Characeae ( French )

provided by wikipedia FR
image illustrant les algues
Cet article est une ébauche concernant les algues.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Les Characeae sont une famille d'algues vertes de l'ordre des Charales.

Liste des genres

Selon ITIS (19 févr. 2011)[1] :

Selon AlgaeBase (30 avril 2013)[2] :

World Register of Marine Species (30 avril 2013)[3] ajoute, aux 41 genres indiqués par AlgaeBASE, les deux genres suivants :

Notes et références

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Characeae: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR
image illustrant les alguesCet article est une ébauche concernant les algues.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Les Characeae sont une famille d'algues vertes de l'ordre des Charales.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Characeae ( Croatian )

provided by wikipedia hr Croatian

Characeae, porodica parožina u redu Charales. Postoji preko 600 vrsta. Ime je dobila po rodu Chara. Rod Acinaria obuhvača nekoliko slatkovodnih vrsta algi, ali njegovo ime je nepoznate ili upitne primjene (nomina dubia) i vodi se kao nom. illeg., a nazivi vrsta su priznati.

Rodovi i broj vrsta

 1. Acinaria Rafinesque 3 nom. illeg.[1], nomen dubium[2]
 2. Aclistochara R.E.Peck 67
 3. Acutochara L.Ya Sajdakovskij 4
 4. Amphorochara L.K.Krasavina 1
 5. Chara Linnaeus 243
 6. tribus Chareae Ganterer
 7. Charites H.Horn af Rantzien 15
 8. Clavatoraxis C.Martin-Closas & C.Diéguez 2
 9. Croftiella H.Horn af Rantzien 2
 10. Flabellochara L.Grambast
 11. Grovesichara H.Horn af Rantzien 3
 12. Gyrogona Lamarck ex Lamarck 6
 13. Harrisichara L.Grambast 10
 14. Hornichara V.P.Maslov
 15. Lamprothamnium J.Groves
 16. Latochara K.Mädler
 17. Leonardosia F.W.Sommer
 18. Lychnothamnus (Ruprecht) A.Braun
 19. Maedleriella L.Grambast
 20. Maedlerisphaera H.Horn af Rantzien
 21. Mesochara L.Grambast
 22. Microchara L.Grambast
 23. Multispirochara Y.C.Hao
 24. Nemegtichara J.Karczewska & M.Ziembinska-Tworzydlo
 25. Neochara Z.Wang
 26. Nitella C.Agardh
 27. Nitellites H.Horn af Rantzien
 28. Nodosochara K.Mädler
 29. Obtusochara K.Mädler
 30. Peckichara L.Grambast
 31. Peckisphaera L.Grambast
 32. Piriformachara Junying Liu & Xinying Wu
 33. Platychara L.Grambast
 34. Raskyaechara H.Horn af Rantzien
 35. Sphaerochara K.Mädler
 36. Stephanochara L.Grambast
 37. Sycidium G.Sandberger
 38. Tectochara L.Grambast & N.Grambast
 39. Tolypella (A.Braun) A.Braun
 40. Triclypella L.Grambast
 41. Wangichara Junying Liu & Xinying Wu
"Logotip
Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Characeae
"Logotip
Wikivrste imaju podatke o: Characeae

Izvori

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori i urednici Wikipedije
original
visit source
partner site
wikipedia hr Croatian

Characeae: Brief Summary ( Croatian )

provided by wikipedia hr Croatian

Characeae, porodica parožina u redu Charales. Postoji preko 600 vrsta. Ime je dobila po rodu Chara. Rod Acinaria obuhvača nekoliko slatkovodnih vrsta algi, ali njegovo ime je nepoznate ili upitne primjene (nomina dubia) i vodi se kao nom. illeg., a nazivi vrsta su priznati.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori i urednici Wikipedije
original
visit source
partner site
wikipedia hr Croatian

Chara hispida: Brief Summary ( Italian )

provided by wikipedia IT

Chara hispida L. è una specie del genere Chara, che raggruppa alghe d'acqua dolce.

Essa si presenta in filamenti dai quali, a distanze più o meno regolari, spuntano dei ciuffi di aghetti morbidi, raggruppati in numero di 6 o 12. La pianta si diffonde prevalentemente in acqua dolce e come tale ama i corsi d'acqua a scorrimento regolare.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori e redattori di Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia IT

Kranswieren ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Kranswieren (Characeae) zijn in zoet water levende meercellige algen, die verwant zijn aan de evolutionaire voorouders van de landplanten (Embryophyta). Kranswieren vertonen enige biochemische, anatomische en morfologische gelijkenis met de landplanten. Zo beschikken de cellen van kranswieren over plasmodesmata (verbindingskanaaltjes tussen cellen), over een fragmoplast en over cellulose-synthase-complexen. De fragmoplast maakt het kranswieren en landplanten mogelijk, om bij deling van een cel aan open mitose te doen: de kernmembraan verdwijnt dan tijdelijk. De gameten bevinden zich bij kranswieren in een gametangium (meervoud: gametangia), een voortplantingscel, omgeven door een buitenlaag van steriele cellen. Gametangia hebben daardoor een vergelijkbare structuur als de archegonia en de antheridia, respectievelijk de vrouwelijke en de mannelijke voorplantingscellen van landplanten. Kranswieren planten zich, net als varens en mossen, voort door middel van spoorvorming.

In de Benelux komen in zoet water (meren, sloten) diverse soorten, en uit verschillende geslachten afkomstige, kranswier voor.

Afbeeldingen

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologiePaleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veenPlantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygotePlantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldrukPlantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebiedPlantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewierVegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Kranswieren: Brief Summary ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Kranswieren (Characeae) zijn in zoet water levende meercellige algen, die verwant zijn aan de evolutionaire voorouders van de landplanten (Embryophyta). Kranswieren vertonen enige biochemische, anatomische en morfologische gelijkenis met de landplanten. Zo beschikken de cellen van kranswieren over plasmodesmata (verbindingskanaaltjes tussen cellen), over een fragmoplast en over cellulose-synthase-complexen. De fragmoplast maakt het kranswieren en landplanten mogelijk, om bij deling van een cel aan open mitose te doen: de kernmembraan verdwijnt dan tijdelijk. De gameten bevinden zich bij kranswieren in een gametangium (meervoud: gametangia), een voortplantingscel, omgeven door een buitenlaag van steriele cellen. Gametangia hebben daardoor een vergelijkbare structuur als de archegonia en de antheridia, respectievelijk de vrouwelijke en de mannelijke voorplantingscellen van landplanten. Kranswieren planten zich, net als varens en mossen, voort door middel van spoorvorming.

In de Benelux komen in zoet water (meren, sloten) diverse soorten, en uit verschillende geslachten afkomstige, kranswier voor.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

車軸藻類 ( Japanese )

provided by wikipedia 日本語
車軸藻類 CharaFragilis.jpg
車軸藻類の1種 Chara fragilis
分類 ドメ
イン
: 真核生物 Eukaryota : 植物界 Plantae もしくは
アーケプラスチダ Archaeplastida 亜界 : 緑色植物亜界 Viridiplantae : ストレプト植物門 Streptophyta : 車軸藻綱 Charophyceae : シャジクモ目 Charales : シャジクモ科 Characeae

車軸藻類(しゃじくそうるい)は、種子植物のような姿の藻類である。シャジクモ、フラスコモなどが含まれる。より上位の分類に関する話題は車軸藻綱を参照のこと。

特徴[編集]

 src=
Nitella mucronata の拡大写真
細長い茎や葉に見える部分の節の間が、それぞれ一つの巨大な細胞(節間細胞)で構成されている

車軸藻類は、その姿が種子植物の水草に似た、淡水に生育する藻類の一群である。

藻類としては複雑な形をしており、具体的に言えば、根があって、底質から立ち上がる主軸があり、主軸には多数の節があり、節ごとに輪生状に枝か葉のようなものが並ぶ、というものである。大きいものは高さ数十cmに達し、一見は沈水性の水草であるマツモやスギナモに似た姿、あるいはシダ植物のトクサ類に似た姿である。しかし、その構造は全く異なる。多細胞ではあるが、維管束のような組織的な構造は発達せず、はるかに簡単な作りをしている。

主軸は節から節までは非常に細長い細胞からできている。これを節間細胞(せっかんさいぼう)という。節の部分には節部細胞(せつぶさいぼう)という小さな細胞が円周状に配列する。節から輪生状に生じる枝か葉のような部分も、主軸と同様にいくつかの節に分かれ、節の間は節間細胞で、節の部分には節部細胞があり、ここに生殖器がつく。

節間細胞は、長さが数cmにも達する細胞で、多くの核を含む多核体である。その中央を液胞が占め、周辺部には葉緑体が並ぶ。周辺の原形質には、原形質流動が見られる。ここに見られる原形質流動は、その流れが早いことで有名である。地下部からは仮根が出て、植物体を固定する。

生殖器は雄性生殖器と雌性生殖器の区別があり、往々にして両者が並んで生じる。雄性生殖器は球形で、中に精子を形成するので造精器とも言う。雌性生殖器は壷型で、周囲の壁は5個の細胞が互いに並んだもので形成される。これらの細胞は螺旋状にねじれ、それぞれの先端に生じた突起の並んだ中央に入り口がある。内部には一個の卵胞子がはいっている。

生活環[編集]

 src=
生殖器官(上が造卵器、下の丸いのが造精器

植物体は単相である。卵細胞は造卵器の中で成熟する。精子は造精器の内部にある造精糸の中に形成され、外に泳ぎ出る。精子は細長く、先端近くから2本の鞭毛を後ろになびかせる。その形はコケ植物のそれに似ている。

精子は造卵器の先端から侵入し、卵細胞を受精させる。受精した卵胞子は発芽する前に減数分裂を行う。

多くのものでは、夏以後に卵胞子が形成され、これが冬を越して、春に発芽する。多年生のものもある。

生育環境[編集]

シャジクモは、その一部は水田や浅い用水路にも生育するので、ごく普通に見ることができる。ただし、他の水田雑草と同様に減少の激しい地域もある。見かけ上は種子植物の水草のようにも見えるが、ある程度以上に生育すれば、輪生枝の節ごとに生殖器がつく。これが赤みを帯びて目立つので、区別は簡単である。

比較的きれいな流水中に生育するものもある。しかし、多くの種は湖沼に生育し、透明度の低くないところでは、種子植物の水草が生育する深さより深い部分に、車軸藻類の密生する区域がある場合が多く、これを車軸藻帯という。ただし、近年、各地の湖沼において富栄養化など、人為的撹乱による影響が大きく、それによって損なわれた部分が大きいという。ホシツリモ(Nitellopsis obtusa)など数種については、野生では絶滅したと考えられている。野尻湖では、幸いにホシツリモの培養株があったことから、これを自然に戻す試みが行われている。

車軸藻類の多くが環境省レッドデータブック絶滅危惧種に指定されている[1]。日本に自生していたイケダシャジクモ、チュウゼンジフラスコモなど4種はすでに絶滅しており、栽培株なども現存していない。

系統と分類[編集]

 src=
シャジクモが繁茂する沼

光合成色素はクロロフィルaとbであるから、ごく広い意味では緑藻に含める。しかし、車軸藻類はその形態が藻類中でも独特である。生殖器が複数の細胞からなる壁から構成されている点など、藻類には他に例がない。したがって単独で一つの門を構成させる分類体系を取られることが多い。

他方、その姿が陸上植物に似ており、造卵器の構造はむしろコケ植物などに似ている。ただし、この構造がコケ植物のそれと相同であるとは見なされていない。しかし、その他、さまざまな特徴から、この類が最も陸上植物に近いものと考えられている。また、緑藻類のうちでも系統が近いと考えられるホシミドロ目(接合藻類)などいくつかの群も広義の車軸藻類に含める場合もある。

狭義の車軸藻類にはシャジクモ目のみを置く。代表的なのはシャジクモ属 Charaフラスコモ属 Nitella の2属である。シャジクモ属は輪生枝が枝を出さないのに対して、フラスコモ属のものは、輪生枝が2又分枝をするのが特徴である。身近によく見られるのはシャジクモのほうが多いが、日本国内ではフラスコモのほうが種数ははるかに多い。

車軸藻目 Charales

利用など[編集]

食用や飼料などの有効利用はされておらず、人との関わり合いが少ない。

巨大な細胞が原形質流動の観察に適しているため、実験材料に使われる。

アクアリウム市場で車軸藻の仲間が「ニテラ」の商品名で稀に流通している。ビーシュリンプや稚魚の隠れ場所として淡水の水槽に使用される。繁殖力が旺盛で他の水草に絡まるため、水槽のレイアウトを保つのが難しい。

脚注[編集]

参考文献[編集]

 • 上野益三, 『日本淡水生物学』, (1973), 図鑑の北隆館
執筆の途中です この項目は、植物に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますプロジェクト:植物Portal:植物)。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
ウィキペディアの著者と編集者
original
visit source
partner site
wikipedia 日本語

車軸藻類: Brief Summary ( Japanese )

provided by wikipedia 日本語

車軸藻類(しゃじくそうるい)は、種子植物のような姿の藻類である。シャジクモ、フラスコモなどが含まれる。より上位の分類に関する話題は車軸藻綱を参照のこと。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
ウィキペディアの著者と編集者
original
visit source
partner site
wikipedia 日本語

차축조류 ( Korean )

provided by wikipedia 한국어 위키백과
 • 본문 참조

차축조류(車軸藻類)는 윤조식물문 윤조강 차축조목(Charales)에 속하는 녹조류의 총칭이다.[1] 생김새가 양치식물의 쇠뜨기와 비슷한 다세포 조류로서 민물에서 자란다. 이름에서도 알 수 있듯이 줄기의 마디 부분에서는 가지가 돌려나기 식으로 나와 있다. 광합성에 관여하는 색소나 광합성에 의해서 만들어지는 물질뿐만 아니라 유주 세포의 편모 구조도 녹조식물과 매우 비슷하다. 그러나 생장 방법이나 생식 기관의 구조 등이 매우 독특하기 때문에, 차축조식물은 다른 식물과 구별하여 독립된 분류군으로 다루어진다. 한편, 몸에 탄산칼슘을 침착하여 쉽게 화석으로 발견되므로, 이로 미루어 고생대 데본기에서 석탄기에 걸쳐 나타난 식물이라고 추정된다. 이와 같은 화석종까지 포함하면 현재 6속 약 250종 정도가 알려져 있다. 몸은 외형상으로는 뿌리·줄기·가지의 3부분으로 나누어지는데, 뿌리는 헛뿌리로 흙이나 진흙탕 속으로 뻗어 몸을 받친다. 줄기는 마디부와 마디사이부로 이루어지고, 마디부는 1개의 마디사이 세포(절간 세포)로 이루어진다. 마디사이 세포 중 긴 것은 20-30cm에 이르는 것도 있다. 니텔라속에서는 마디사이 세포가 노출되어 있으나, 차축조속에서는 대부분이 작은 피층 세포로 덮여 있다. 가지는 마디 세포에서 방사상으로 뻗어 나와 보통 6-10개씩 돌려난다. 한편, 이것을 '윤생지'라고 하는데, 여기에도 마디부와 마디 사이부가 있고, 그 마디부에는 다시 '소포(小包))라고 하는 3-6개씩의 짧은 가지가 붙어 있다. 장정기는 공 모양으로 보통 '순상 세포'라고 부르는 8장의 판 모양 세포가 짝지어 있다. 각 순상 세포 안쪽에는 자루가 있고, 그 끝에 정자가 들어 있는 다수의 세포사가 자란다. 이 세포사의 각 세포에는 정자가 1개씩 들어 있어서, 1개의 장정기는 총 2만- 3만 개의 정자를 만들게 된다. 이 때 정자의 모양은 5자를 길게 늘인 것과 같으며, 끝에 같은 길이를 가진 2개의 편모가 있어서 헤엄쳐다닐 수 있다. 한편, 생란기는 플라스크 모양으로, 나사선 모양으로 꼬인 5개의 관 모양 세포가 주위를 둘러싸고 있으며 그 안에 1개의 난자가 들어 있다. 5개의 나선 모양 세포들은 끝이 서로 붙어 있는데, 분열되면 5개나 10개의 작은 세포가 된다. 이 세포를 특히 '소관 세포'라 부른다. 헤엄쳐 나온 정자가 생란기 끝부분을 지나서 알에 이르면 수정이 이루어진다. 수정란은 흙 속에서 휴면한 후 감수 분열을 한 결과 발아하여, 우리가 흔히 볼 수 있는 차축조식물이 된다.

하위 과

각주

 1. “Desmidiaceae”. algaebase.org. 2015년 8월 13일에 확인함.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia 작가 및 편집자

차축조류: Brief Summary ( Korean )

provided by wikipedia 한국어 위키백과

차축조류(車軸藻類)는 윤조식물문 윤조강 차축조목(Charales)에 속하는 녹조류의 총칭이다. 생김새가 양치식물의 쇠뜨기와 비슷한 다세포 조류로서 민물에서 자란다. 이름에서도 알 수 있듯이 줄기의 마디 부분에서는 가지가 돌려나기 식으로 나와 있다. 광합성에 관여하는 색소나 광합성에 의해서 만들어지는 물질뿐만 아니라 유주 세포의 편모 구조도 녹조식물과 매우 비슷하다. 그러나 생장 방법이나 생식 기관의 구조 등이 매우 독특하기 때문에, 차축조식물은 다른 식물과 구별하여 독립된 분류군으로 다루어진다. 한편, 몸에 탄산칼슘을 침착하여 쉽게 화석으로 발견되므로, 이로 미루어 고생대 데본기에서 석탄기에 걸쳐 나타난 식물이라고 추정된다. 이와 같은 화석종까지 포함하면 현재 6속 약 250종 정도가 알려져 있다. 몸은 외형상으로는 뿌리·줄기·가지의 3부분으로 나누어지는데, 뿌리는 헛뿌리로 흙이나 진흙탕 속으로 뻗어 몸을 받친다. 줄기는 마디부와 마디사이부로 이루어지고, 마디부는 1개의 마디사이 세포(절간 세포)로 이루어진다. 마디사이 세포 중 긴 것은 20-30cm에 이르는 것도 있다. 니텔라속에서는 마디사이 세포가 노출되어 있으나, 차축조속에서는 대부분이 작은 피층 세포로 덮여 있다. 가지는 마디 세포에서 방사상으로 뻗어 나와 보통 6-10개씩 돌려난다. 한편, 이것을 '윤생지'라고 하는데, 여기에도 마디부와 마디 사이부가 있고, 그 마디부에는 다시 '소포(小包))라고 하는 3-6개씩의 짧은 가지가 붙어 있다. 장정기는 공 모양으로 보통 '순상 세포'라고 부르는 8장의 판 모양 세포가 짝지어 있다. 각 순상 세포 안쪽에는 자루가 있고, 그 끝에 정자가 들어 있는 다수의 세포사가 자란다. 이 세포사의 각 세포에는 정자가 1개씩 들어 있어서, 1개의 장정기는 총 2만- 3만 개의 정자를 만들게 된다. 이 때 정자의 모양은 5자를 길게 늘인 것과 같으며, 끝에 같은 길이를 가진 2개의 편모가 있어서 헤엄쳐다닐 수 있다. 한편, 생란기는 플라스크 모양으로, 나사선 모양으로 꼬인 5개의 관 모양 세포가 주위를 둘러싸고 있으며 그 안에 1개의 난자가 들어 있다. 5개의 나선 모양 세포들은 끝이 서로 붙어 있는데, 분열되면 5개나 10개의 작은 세포가 된다. 이 세포를 특히 '소관 세포'라 부른다. 헤엄쳐 나온 정자가 생란기 끝부분을 지나서 알에 이르면 수정이 이루어진다. 수정란은 흙 속에서 휴면한 후 감수 분열을 한 결과 발아하여, 우리가 흔히 볼 수 있는 차축조식물이 된다.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia 작가 및 편집자