Life » » Stramenopiles » Diatoms » » Naviculaceae »

Navicula dobrinatemniskovae Zidarova & Van de Vijver 2011

Navicula dobrinatemniskovae is a species of diatom in the family Naviculaceae.