Grimmiales ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Grimmiales là một bộ rêu trong ngành Bryophyta.[1][2]

Chú thích

  1. ^ Goffinet, B.; W. R. Buck; & A. J. Shaw (2008). “Morphology and Classification of the Bryophyta”. Trong Bernard Goffinet & A. Jonathan Shaw (eds.). Bryophyte Biology (ấn bản 2). Cambridge: Cambridge University Press. tr. 55–138. ISBN 978-0-521-87225-6. Chú thích sử dụng tham số |coauthors= bị phản đối (trợ giúp)
  2. ^ Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). “Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification”. Monographs in Systematic Botany. Molecular Systematics of Bryophytes (Missouri Botanical Garden Press) 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến bộ rêu Grimmiales này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Grimmiales: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Grimmiales là một bộ rêu trong ngành Bryophyta.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI