dcsimg

Gigaspermaceae

provided by wikipedia EN

Gigaspermaceae are a family of mosses in the monotypic order Gigaspermales.[1][2][3] The order is placed in subclass Gigaspermidae of the class Bryopsida.[3] They were previously placed in subclass Funariidae.[1][2]

References

 1. ^ a b Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). "Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification". Monographs in Systematic Botany. Molecular Systematics of Bryophytes. Missouri Botanical Garden Press. 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5.
 2. ^ a b Goffinet, B.; Buck, W. R.; Shaw, A. J. (2008). "Morphology and Classification of the Bryophyta". In Goffinet, B.; Shaw, J. (eds.). Bryophyte Biology (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. pp. 55–138. ISBN 978-0-521-87225-6.
 3. ^ a b Goffinet, B.; Buck, W.R. "Classification of extant moss genera". Classification of the Bryophyta. Retrieved 7 April 2020.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Gigaspermaceae: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Gigaspermaceae are a family of mosses in the monotypic order Gigaspermales. The order is placed in subclass Gigaspermidae of the class Bryopsida. They were previously placed in subclass Funariidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Gigaspermaceae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Gigaspermaceae là một họ rêu trong bộ Gigaspermales.[1]

Chú thích

 1. ^ The Plant List (2010). Gigaspermaceae. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2014.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Rêu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Gigaspermaceae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Gigaspermaceae là một họ rêu trong bộ Gigaspermales.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

기가스페르뭄과 ( Korean )

provided by wikipedia 한국어 위키백과

기가스페르뭄과(Gigaspermaceae)는 표주박이끼아강에 속하는 이끼과 중의 하나이다.[1][2] 기가스페르뭄목 (Gigaspermales)의 유일한 과이다.

하위 분류

 • Chamaebryum
 • Costesia
 • Gigaspermum
 • Lorentziella
 • Oedipodiella

계통 분류

2015년 노비코프(Novíkov)와 바라바스-크라스니(Barabaš-Krasni) 연구에 기초한 계통 분류는 다음과 같다.[3]

선태식물강

담뱃대이끼아강/담뱃대이끼목

     

보리알이끼아강/보리알이끼목

    표주박이끼아강

기가스페르뭄목

   

통모자이끼목

   

표주박이끼목

       

팀미아아강/팀미아목

    꼬리이끼아강    

아르키디움목

   

스코울레리아목

   

고깔바위이끼목

       

새우이끼목

   

침꼬마이끼목

   

꼬리이끼목

       

참이끼아강

           

각주

 1. Goffinet, B.; W. R. Buck; & A. J. Shaw (2008). 〈Morphology and Classification of the Bryophyta〉. Bernard Goffinet & A. Jonathan Shaw (eds.). 《Bryophyte Biology》 2판. Cambridge: Cambridge University Press. 55–138쪽. ISBN 9780521872256.
 2. Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). “Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification”. 《Monographs in Systematic Botany》. Molecular Systematics of Bryophytes (Missouri Botanical Garden Press) 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5.
 3. Novíkov & Barabaš-Krasni (2015). “Modern plant systematics”. Liga-Pres: 685. doi:10.13140/RG.2.1.4745.6164. ISBN 978-966-397-276-3.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia 작가 및 편집자