dcsimg
Anisomeria ( Dutch; Flemish )
provided by wikipedia NL

Insecten

Anisomeria is een geslacht van kevers uit de familie waterroofkevers (Dytiscidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1943 door Brinck.

Soorten

Het geslacht omvat de volgende soort:

Bronnen, noten en/of referenties
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL
ID
99d6dffdbfb9ac626f666e58ce49311d
Anisomeria: Brief Summary ( Dutch; Flemish )
provided by wikipedia NL

Anisomeria is een geslacht van kevers uit de familie waterroofkevers (Dytiscidae). Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1943 door Brinck.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL
ID
214673feffb6bfcee9270d0c954a82e8
Anisomeria ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Anisomeria là một chi bọ cánh cứng trong họ Dytiscidae.[1] Chi này được Brinck miêu tả khoa học năm 1943.

Các loài

Chi này gồm các loài:

Chú thích

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ côn trùng cánh cứng Dytiscidae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
99d6dffdbfb9ac626f666e58ce49311d
Anisomeria: Brief Summary ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Anisomeria là một chi bọ cánh cứng trong họ Dytiscidae. Chi này được Brinck miêu tả khoa học năm 1943.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
214673feffb6bfcee9270d0c954a82e8