dcsimg

Brief Summary

    Harpalus (chi bọ cánh cứng): Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Harpalus là một chi bọ cánh cứng trong họ Carabidae với hơn 350 loài và phân loài.

Comprehensive Description