dcsimg
Cypsnagra ( Dutch; Flemish )
provided by wikipedia NL

Vogels

Cypsnagra is een geslacht van zangvogels uit de familie Thraupidae (tangaren).

Soorten

Het geslacht kent de volgende soorten:[1]

Bronnen, noten en/of referenties
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL
ID
62ad056901090154c5d849434f67685e
Cypsnagra: Brief Summary ( Dutch; Flemish )
provided by wikipedia NL

Cypsnagra is een geslacht van zangvogels uit de familie Thraupidae (tangaren).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL
ID
3f782a4c2a838199f84775c689b8d41d
Cypsnagra ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Cypsnagra hirundinacea là một loài chim trong họ Thraupidae.[2]

Chú thích

  1. ^ BirdLife International (2012). Cypsnagra hirundinacea. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2012.1. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012.
  2. ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson (2012). “The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.7.”. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ chim Thraupidae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
62ad056901090154c5d849434f67685e
Cypsnagra: Brief Summary ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Cypsnagra hirundinacea là một loài chim trong họ Thraupidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
3f782a4c2a838199f84775c689b8d41d