dcsimg
509.6271749.130x130
Life » » Animals » » Vertebrates » » Amphibians » Frogs and toads » Hylid frogs »

Rio Mutum Snouted Treefrog

Ololygon argyreornata (Miranda-Ribeiro 1926)

Brief Summary

  Scinax argyreornatus: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Scinax argyreornatus là một loài ếch trong họ Nhái bén. Chúng là loài đặc hữu của Brasil. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng đất ẩm có cây bụi nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, và các khu rừng trước đây bị suy thoái nặng nề. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

Comprehensive Description

  Scinax argyreornatus ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Scinax argyreornatus là một loài ếch trong họ Nhái bén. Chúng là loài đặc hữu của Brasil. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng đất ẩm có cây bụi nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, và các khu rừng trước đây bị suy thoái nặng nề. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

  Tham khảo

  Liên kết ngoài

   src= Phương tiện liên quan tới Scinax argyreornatus tại Wikimedia Commons

  Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Nhái bén (Hylidae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.