dcsimg

Brief Summary

  Didelphis virginiana: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Didelphis virginiana là loài thú có túi duy nhất được tìm thấy ở Bắc Mỹ phía bắc México. Nó là loài động vật sinh hoạt về đêm và đơn độc và có kích thước khoảng bằng mèo nhà do đó là loài Didelphidae lớn nhất, nó là loài cơ hội thành công. Đây là loài quen thuộc với người dân Bắc Mỹ do nó thường hiện diện gần các đô thị và lục thức ăn trong các hộp thực phẩm vứt đi, hay nằm giữa đường và đo đó là loài thường bị xe cán.

Comprehensive Description

  Didelphis virginiana ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Didelphis virginiana[2] là loài thú có túi duy nhất được tìm thấy ở Bắc Mỹ phía bắc México. Nó là loài động vật sinh hoạt về đêm và đơn độc và có kích thước khoảng bằng mèo nhà do đó là loài Didelphidae lớn nhất, nó là loài cơ hội thành công. Đây là loài quen thuộc với người dân Bắc Mỹ do nó thường hiện diện gần các đô thị và lục thức ăn trong các hộp thực phẩm vứt đi, hay nằm giữa đường và đo đó là loài thường bị xe cán[3].

  Hình ảnh

  Chú thích

  1. ^ Cuarón, A. D., Emmons, L., Helgen, K., Reid, F., Lew, D., Patterson, B., Delgado, C. & Solari, S. (2008). Didelphis virginiana. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2008. Database entry includes justification for why this species is of least concern
  2. ^ Bản mẫu:MSW3 Didelphimorphia
  3. ^ “Virginia Opossum”. Mass Audubon. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2011. Opossums are frequently encountered as corpses along highways. Some biologists believe that many die as they feed on road-killed animals – a favorite food. Others believe that the opossums’ small brain (5 times smaller than that of a raccoon) suggests that they may just be too dumb to get out of the way of vehicles!

  Tham khảo


  Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến động vật có vú này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.