dcsimg
Pseudoligostigma ( Catalan; Valencian )
provided by wikipedia CA
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autors i editors de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia CA
ID
a109e7ae609a3a0cfb79c50744837b3a
Pseudoligostigma: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
provided by wikipedia CA

Pseudoligostigma és un gènere d'arnes de la família Crambidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autors i editors de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia CA
ID
8a5640d98c70436024942d3314380f52
Pseudoligostigma
provided by wikipedia EN

Pseudoligostigma is a genus of moths of the family Crambidae.

Species

References

  1. ^ "global Pyraloidea database". Globiz.pyraloidea.org. Retrieved 2011-10-11..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""'"'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}


Stub iconThis Glaphyriinae-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN
ID
a109e7ae609a3a0cfb79c50744837b3a
Pseudoligostigma: Brief Summary
provided by wikipedia EN

Pseudoligostigma is a genus of moths of the family Crambidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN
ID
8a5640d98c70436024942d3314380f52
Pseudoligostigma ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Pseudoligostigma là một chi bướm đêm thuộc họ Crambidae.

Chú thích

  1. ^ “global Pyraloidea database”. Globiz.pyraloidea.org. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2011.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Crambidae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
a109e7ae609a3a0cfb79c50744837b3a
Pseudoligostigma: Brief Summary ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Pseudoligostigma là một chi bướm đêm thuộc họ Crambidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
8a5640d98c70436024942d3314380f52