Life » » Animals » » Echinoderms » » Brittle stars and basket stars » » Amphiuridae »

Amphioplus (Amphioplus) tessellata (Koehler 1904)

Amphioplus tessellata is a species of echinoderm in the family Amphiuridae.