dcsimg

Brief Summary

  Termodesulfobacteris: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
  provided by wikipedia CA

  Els termodesulfobacteris (Thermodesulfobacterium) són un grup petit de bacteris reductors de sulfat termòfils. La seva temperatura de creixement òptima és d'uns 70 °C.

  サーモデスルフォバクテリア門: Brief Summary ( Japanese )
  provided by wikipedia 日本語

  サーモデスルフォバクテリア門(Thermodesulfobacteria)は、真正細菌である。好熱菌で、硫黄還元細菌である。

  열탈유간균: Brief Summary ( Korean )
  provided by wikipedia 한국어 위키백과

  열탈유간균(熱脫硫桿菌)은 열탈유간균문(Thermodesulfobacteria)에 속하는 세균의 총칭이다. 호열성 황환원 세균이다.

Comprehensive Description