dcsimg

Brief Summary

    Trigonidium: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Trigonidium, viết tắt tiếng Anh là Trgdm trong thương mại, là một chi lan gồm hơn 20 loài hiện diện ở México đến Brasil.

Comprehensive Description