Description

provided by eFloras
Culms 30–50 cm tall, smooth, glabrous. Leaf sheath glabrous or puberulent proximally; ligule very short; leaf blade glaucous, flat, 0.2–0.6 cm wide, abaxial surface glabrous, adaxial surface and margin scabrous or puberulent. Spike erect, 4–8 × 0.6–1 cm; rachis margin hispid. Spikelets 1 at each node, glaucous or purplish glaucous, 1.1–1.7 cm, with 4–7 florets. Glumes linear-lanceolate, 5–9 mm, stiff, veinless or midvein obscure. Lemma broadly lanceolate, 6–8 mm, 5–9-veined, smooth, glabrous, awnless or with awn ca. 2 mm. Fl. and fr. Jun–Aug.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 22: 388, 394 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat & Distribution

provided by eFloras
Valley grasslands. Xinjiang [Mongolia, Russia (W Siberia); Europe].
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 22: 388, 394 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Synonym

provided by eFloras
Triticum ramosum Trinius in Ledebour, Fl. Altaic. 1: 114. 1829, not Weigel (1782); Agropyron ramosum K. Richter; Aneurolepidium ramosum Nevski; Elymus trinii Melderis.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 22: 388, 394 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Leymus ramosus ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Leymus ramosus là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (C.Richt.) Tzvelev mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Leymus ramosus. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết chủ đề tông thực vật Triticeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Leymus ramosus: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Leymus ramosus là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (C.Richt.) Tzvelev mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI