dcsimg

Brief Summary

    Viola grypoceras: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Viola grypoceras là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tím. Loài này được A. Gray miêu tả khoa học đầu tiên năm 1856.

Comprehensive Description