dcsimg
Life » » Plants » » True grasses »

Pseudosasa jiangleensis N. X. Zhao & N. H. Xia

Brief Summary

    Pseudosasa jiangleensis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pseudosasa jiangleensis là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được N.X.Zhao & N.H.Xia miêu tả khoa học đầu tiên năm 1994.

Comprehensive Description