dcsimg

Brief Summary

  Osmia nigriventris: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Osmia nigriventris là một loài Hymenoptera trong họ Megachilidae. Loài này được Zetterstedt mô tả khoa học năm 1838.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  91213fd77117ea92dae98c668ae1f28b

Comprehensive Description