dcsimg
Creatures » » Animals » » Molluscs » Snails »

Falsicingulidae Slavoshevskaya 1975

Falsicingulidae

provided by wikipedia EN

Falsicingulidae is a family of very small sea snails, marine gastropod molluscs in the clade Littorinimorpha.[1]

Genera

Genera within the family Falsicingulidae include:

References

  1. ^ Bouchet, P.; Rocroi, J.-P. (2005). "Classification and Nomenclator of Gastropod Families". Malacologia. 47 (1–2).
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Falsicingulidae: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Falsicingulidae is a family of very small sea snails, marine gastropod molluscs in the clade Littorinimorpha.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Falsicingulidae ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Falsicingulidae is een familie van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

Geslacht

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Falsicingulidae: Brief Summary ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Falsicingulidae is een familie van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Falsicingulidae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Falsicingulidae là một họ ốc biển rất nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong nhánh Littorinimorpha.[1]

Chi

Genera thuộc họ Falsicingulidae include:

Chú thích

  1. ^ Bouchet, P. & Rocroi, J.-P. (2005). “Classification and Nomenclator of Gastropod Families”. Malacologia 47 (1-2).

Tham khảo


Bài viết liên quan nhánh ốc Caenogastropoda này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Falsicingulidae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Falsicingulidae là một họ ốc biển rất nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong nhánh Littorinimorpha.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI