dcsimg
Life » » Plants » » Sedges »

Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl

Brief Summary

    Rhynchospora hirsuta: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Rhynchospora hirsuta là loài thực vật có hoa trong họ Cói. Loài này được (Vahl) Vahl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1805.

Comprehensive Description