dcsimg
509.54328967
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Aeromonas   cc-by-sa-3.0