dcsimg
Life » » Plants »

Polycycnis blancoi G. Gerlach

Brief Summary

    Polycycnis blancoi: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Polycycnis blancoi là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được G.Gerlach mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.

Comprehensive Description