dcsimg
Life » » Fungi » » Ascomycetes » » Laboulbeniaceae »

Benjaminiomyces platensis (Speg.) I. I. Tav. 2000

Benjaminiomyces platensis is a species of Fungi in the family Laboulbeniaceae.