dcsimg
Astyanax ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Astyanax là một chi cá nước ngọt trong họ cá hoàng đế Characidae thuộc bộ cá chép mỡ Characiformes.

Các loài

Hiện hành có 147 loài được ghi nhận trong chi này:

Chú thích

 1. ^ a ă â b c d Schmitter-Soto, Juan J. (2016). “A phylogeny of Astyanax (Characiformes: Characidae) in Central and North America”. Zootaxa 4109 (2): 101–130. doi:10.11646/zootaxa.4109.2.1.
 2. ^ a ă â Lucena, C.A.S.d. & Soares, H.G. (2016). “Review of species of the Astyanax bimaculatus "caudal peduncle spot" subgroup sensu Garutti & Langeani (Characiformes, Characidae) from the rio La Plata and rio São Francisco drainages and coastal systems of southern Brazil and Uruguay”. Zootaxa 4072 (1): 101–125. doi:10.11646/zootaxa.4072.1.5.
 3. ^ Bertaco, V.A. & Vigo, A.C. (2015). “A new species of Astyanax Baird & Girard (Ostariophysi: Characidae) from the rio Taquari-Antas basin, southern Brazil” (PDF). Neotropical Ichthyology 13 (2): 265–272.
 4. ^ a ă â b c Garavello, J.C.; Sampaio, F.A.A. (2010). “Five new species of genus Astyanax Baird & Girard, 1854 from Rio Iguaçu, Paraná, Brazil (Ostariophysi, Characiformes, Characidae)” (PDF). Brazilian Journal of Biology 70 (3): 847–865. doi:10.1590/s1519-69842010000400016.
 5. ^ a ă â Lucena, C.A.S.d., Castro, J.B. & Bertaco, V.A. (2013). “Three new species of Astyanax from drainages of southern Brazil (Characiformes: Characidae)”. Neotropical Ichthyology 11 (3): 537–552. doi:10.1590/s1679-62252013000300007.
 6. ^ Bertaco, V.A. (2014). Astyanax douradilho, a new characid fish from the rio Tramandaí system, southern Brazil (Characiformes: Characidae)” (PDF). Zootaxa 3794 (3): 492–500. doi:10.11646/zootaxa.3794.3.10.
 7. ^ Ingenito, L.F.S. & Duboc, L.F. (2014). “A new species of Astyanax (Ostariophysi: Characiformes: Characidae) from the upper rio Iguaçu basin, southern Brazil”. Neotropical Ichthyology 12 (2): 281–290. doi:10.1590/1982-0224-20130117.
 8. ^ Oliveira, C.A.M., Abilhoa, V. & Pavanelli, C.S. (2013). Astyanax guaricana (Ostariophysi: Characidae), a new species from the rio Cubatão drainage, Paraná State, Southern Brazil”. Neotropical Ichthyology 11 (2): 291–296. doi:10.1590/s1679-62252013000200007.
 9. ^ Marinho, M.M.F., Camelier, P. & Birindelli, J.L.O. (2015). “Redescription of Astyanax guianensis Eigenmann, 1909 (Characiformes: Characidae), a poorly known and widespread fish from the Amazon, Orinoco and Guiana Shield drainages” (PDF). Zootaxa 3931 (4): 568–578. doi:10.11646/zootaxa.3931.4.6.
 10. ^ Camelier, P. & Zanata, A.M. (2014). “A new species of Astyanax Baird & Girard (Characiformes: Characidae) from the Rio Paraguaçu basin, Chapada Diamantina, Bahia, Brazil, with comments on bony hooks on all fins”. Journal of Fish Biology 84 (2): 475–490. doi:10.1111/jfb.12295.
 11. ^ Freitas, M.R.M., Lucinda, P.H.F. & Lucena, C.A.S. (2015). “Redescription of Astyanax novae Eigenmann, 1911 (Teleostei: Characidae)”. Ichthyological Exploration of Freshwaters 26 (2): 183–192.
 12. ^ Lucena, C.A.S.d., Bertaco, V.A. & Berbigier, G. (2013). “A new species of Astyanax from headwater streams of southern Brazil (Characiformes: Characidae)”. Zootaxa 3700 (2): 226–236.
 13. ^ Tagliacollo, V.A., Britzke, R., Silva, G.S.C. & Benine, R.C. (2011). “Astyanax pirapuan: a new characid species from the upper Rio Paraguay system, Mato Grosso, Central Brazil (Characiformes, Characidae)”. Zootaxa 2749: 40–46.

Tham khảo

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
f6dea076f2ce15fe193c4ccd366b34ca
Astyanax: Brief Summary ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Astyanax là một chi cá nước ngọt trong họ cá hoàng đế Characidae thuộc bộ cá chép mỡ Characiformes.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
2741e890cc8007b95a042d0bfecd1a86