dcsimg
Life » » Plants » » Orchids »

Schlimia alpina Rchb. f. & Warsz.

Brief Summary

    Schlimia alpina: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Schlimia alpina là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Rchb.f. & Warsz. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1854.

Comprehensive Description