dcsimg
Life » » Plants »

Eriobotrya cavaleriei (H. Lév.) Rehd.

Brief Summary

    Eriobotrya cavaleriei: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Eriobotrya cavaleriei là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Loài này được (H. Lév.) Rehder mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.

Comprehensive Description