dcsimg

Brief Summary

    Aphanius baeticus: Brief Summary ( i18n: No )
    provided by wikipedia Norwegian


    Aphanius baeticus er en fiskeart som tilhører tannkarpene.

    Den lever i dammer, grøfter og sumper og tåler litt brakkvann. Utbredelsen omfatter nedre del av Guadalquivir-vassdraget i Spania. Arten er truet av forurensning og av innførte fiskearter. Bare 7–8 adskilte populasjoner er kjent.

Comprehensive Description