dcsimg

Brief Summary

    Barbus jacksoni: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    The Jackson's Barb (Barbus jacksoni) là một loài cá vây tia trong họ Cyprinidae. Nó được tìm thấy ở Kenya, Tanzania, and Uganda. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là sông, intermittent rivers, and inland deltas. It is not considered a threatened species by the IUCN.

Comprehensive Description