dcsimg
Coronicium
provided by wikipedia EN

Coronicium is a genus of fungi in the Pterulaceae family. The genus has a widespread distribution in north temperate areas, and contains five species: C. alboglaucum, C. gemmiferum, C. molokaiense, C. proximum, C. thymicola.[1]

References

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA (2008). Dictionary of the Fungi (10th ed.). Wallingford: CABI. p. 173. ISBN 978-0-85199-826-8..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""'"'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN
ID
b0a09fb5452ac0dcb9b0e8bcc95cdc9e
Coronicium: Brief Summary
provided by wikipedia EN

Coronicium is a genus of fungi in the Pterulaceae family. The genus has a widespread distribution in north temperate areas, and contains five species: C. alboglaucum, C. gemmiferum, C. molokaiense, C. proximum, C. thymicola.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN
ID
865d65d9122c95358b4a01e48ab027ad
Coronicium ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Coronicium là một chi nấm trong họ Pterulaceae. Chi này phân bố rộng khắp ở các vùng ôn đới phía bắc và chứa 5 loài.[1]

Tham khảo

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 173. ISBN 978-0-85199-826-8.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến bộ nấm Agaricales này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
b0a09fb5452ac0dcb9b0e8bcc95cdc9e
Coronicium: Brief Summary ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Coronicium là một chi nấm trong họ Pterulaceae. Chi này phân bố rộng khắp ở các vùng ôn đới phía bắc và chứa 5 loài.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
865d65d9122c95358b4a01e48ab027ad