Mecysmaucheniidae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
 src= Wikispecies có thông tin sinh học về Mecysmaucheniidae

Mecysmaucheniidae là một họ nhện thuộc bộ Araneae. Họ này có 7 chi, tổng cộng có 25 loài. Phần lớn các chi phân bố ở Nam Mỹ (ChileArgentina), với hai chi bản địa New Zealand.

Các chi và loài

Hình ảnh

Chú thích

Tham khảo

Distribution

Most genera only occur in Nam Mỹ (ChileArgentina), với hai chi bản địa New Zealand.


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến bộ nhện này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Mecysmaucheniidae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Mecysmaucheniidae là một họ nhện thuộc bộ Araneae. Họ này có 7 chi, tổng cộng có 25 loài. Phần lớn các chi phân bố ở Nam Mỹ (ChileArgentina), với hai chi bản địa New Zealand.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI