dcsimg
Lepella
provided by wikipedia EN

Lepella is a genus of skippers in the family Hesperiidae. It consists of only one species, Lepella lepeletier, Lepeletier's sylph, which is found in eastern Nigeria, Cameroon, Gabon, Angola, the Democratic Republic of the Congo, Sudan, Uganda, western Kenya, western Tanzania and north-western Zambia.[2] The habitat consists of submontane grassland.

The larvae feed on Poaceae species.

References

 src= Wikimedia Commons has media related to Lepella.  src= Wikispecies has information related to Lepella

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN
ID
f0fdb94073a9e9c165fa84e5a0064271
Lepella: Brief Summary
provided by wikipedia EN

Lepella is a genus of skippers in the family Hesperiidae. It consists of only one species, Lepella lepeletier, Lepeletier's sylph, which is found in eastern Nigeria, Cameroon, Gabon, Angola, the Democratic Republic of the Congo, Sudan, Uganda, western Kenya, western Tanzania and north-western Zambia. The habitat consists of submontane grassland.

The larvae feed on Poaceae species.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN
ID
b0c37dbf468ba2716865c552cda0439e
Lepella ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Lepella là một chi bướm ngày thuộc họ Bướm nâu.

Tham khảo

  1. ^ Lepella, funet.fi


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến phân họ bướm nhảy Hesperiinae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
f0fdb94073a9e9c165fa84e5a0064271
Lepella: Brief Summary ( Vietnamese )
provided by wikipedia VI

Lepella là một chi bướm ngày thuộc họ Bướm nâu.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI
ID
b0c37dbf468ba2716865c552cda0439e