dcsimg
Life » » Fungi » » Ascomycetes »

Ordus tribrachiatus K. Ando & Tubaki 1983

Ordus tribrachiatus is a species of Fungi.