dcsimg
Life » » Fungi » » Ascomycetes » » Hypoxylaceae »

Hypoxylon surannareei Suwann., Rodtong, Thienh. & Whalley 2006

Hypoxylon surannareei is a species of Fungi in the family Hypoxylaceae.