dcsimg

Brief Summary

  Gấu túi mũi trần: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Gấu túi mũi trần (danh pháp khoa học: Vombatidae) là một họ động vật có vú trong bộ Hai răng cửa. Họ này được Burnett miêu tả năm 1829.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  8fedeb44b4a440ae41292fe52146b536

Comprehensive Description