dcsimg

Brief Summary

Comprehensive Description

  Myriostoma ( French )
  provided by wikipedia Français
  image illustrant les champignons
  Cet article est une ébauche concernant les champignons.

  Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

  Myriostoma est un genre de champignons basidiomycètes de l'ordre des Geastrales.

  Espèces

  • Myriostoma anglicum Desv.
  • Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda 1842. Nom anglais : Pepper Pot.

  Sur les autres projets Wikimedia :

  Liens externes

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Auteurs et éditeurs de Wikipedia
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia Français
  ID
  fda8aef62757d9242026d9ea1b5883d7
  Myriostoma ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI
  Star of life2.svg
  Wikipedia tiếng Việt không bảo đảm tính pháp lý cho các thông tin có liên quan đến y học và sức khỏe.
  Đề nghị liên hệ và nhận tư vấn từ các bác sĩ hay các chuyên gia.

  Myriostoma là một chi trong họ Geastraceae. Đây là một chi đơn loài, gồm một loài duy nhất là Myriostoma coliforme. Loài nấm không ăn được này có phạm vi phân bố toàn cầu, chúng sống ở châu Phi, châu Á, Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, mọc ở các khu rừng giàu mùn hoặc rừng thưa. Tuy phân bố rộng nhưng nó khá hiếm gặp, M. coliforme có mặt trong sách đỏ của 12 nước châu Âu, và năm 2004 nó là một trong 33 loài cần được bảo vệ theo hiệp định Bern của Hội đồng châu Âu về Bảo tồn các loài Nấm.

  Phân loại

  Loài này được nhắc đến lần đầu trong một văn kiện khoa học bởi Samuel Doody trong lần tái bản thứ hai quyển Synopsis methodica Stirpium Brittanicorum của John Ray (1696).[2] Doody mô tả ngắn gọn về loài nấm này: "fungus pulverulentus coli instar perforatus, cum volva stellata" (thân nấm phủ bụi, như một cái chao đục lỗ, volva (bộ phận vươn ra từ chân nấm) hình sao), và viết rằng ông tìm thấy nó năm 1695 ở Kent.[3]

   src=
  Hình minh họa trong Coloured Figures of English Fungi or Mushrooms (1803) của James Sowerby.

  Nó được mô tả khoa học năm bởi James Dickson dưới tên Lycoperdon coliforme (1776). Dickson thấy nó mọc tại vệ đường và hàng rào cây ở SuffolkNorfolk.[4] Nicaise Auguste Desvaux công bố một chi mới tên Myriostoma (1809), và L. coliforme được tái danh Myriostoma anglicum.[5] Christian Hendrik Persoon trước đó từng đặt loài nấm này trong chi Geastrum (1801),[6] còn Samuel Frederick Gray mô tả chi Polystoma (1821).[7] Tên hiện tại (Myriostoma coliforme) được đặt bởi August Carl Joseph Corda năm 1842.[8]

  Tham khảo

  1. ^ Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda”. CAB International. Species Fungorum. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2012.
  2. ^ Ponce de León P. (1968). “A revision of the family Geastraceae”. Fieldiana 31 (14): 301–49.
  3. ^ Doody S. (1696). Ray J, biên tập. Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum (bằng tiếng Latin và English) (ấn bản 2). London, UK: Impensis Gulielmi & Joannis Innys. tr. 340. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
  4. ^ Dickson J. (1785). Fasciculus Plantarum Cryptogamicarum Britanniae (bằng tiếng Latin) 1. London, UK: G. Nicol. tr. 24. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
  5. ^ Desvaux NA. (1809). “Observations sur quelques genres à établir dans la famille des champignons” [Comments of a few genera needing creation in the fungus family]. Journal de Botanique, Rédigé par une Société di Botanistes (bằng tiếng Pháp) 2: 88–105. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
  6. ^ Persoon CH. Synopsis Methodica Fungorum (bằng tiếng Latin) 1. Göttingen, Germany: Dieterich. tr. 131. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
  7. ^ Gray SF. (1821). A Natural Arrangement of British Plants 1. London, UK: Baldwin, Craddock, and Joy. tr. 586.
  8. ^ Corda ACJ. (1842). Anleitung zum Studium der Mykologie [Manual for the study of mycology] (bằng tiếng Đức). Prague, Czech Republic: Friedrich Ehrlich. tr. lxxxi. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
  • Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CAB International. ISBN 978-0-85199-826-8.

  Liên kết ngoài

   src= Wikispecies có thông tin sinh học về Myriostoma src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Myriostoma
  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  fda8aef62757d9242026d9ea1b5883d7
  Мириостома ( Russian )
  provided by wikipedia русскую Википедию
  Латинское название Myriostoma Desv., 1809

  wikispecies:
  Систематика
  на Викивидах

  commons:
  Изображения
  на Викискладе

  ITIS 14100

  Мирио́стома (лат. Myriostoma) — монотипный род грибов-гастеромицетов семейства Ложнодождевиковых. Включает единственный вид — мириостома шейковидная (Myriostoma coliforme).

  Названия

  Научные синонимы[1]:

  • Lycoperdon coliforme Dicks., 1785 basionym
  • Myriostoma anglicum Desv., 1809
  • Geastrum coliforme (Dicks.) Pers., 1801
  • Geastrum columnatum Lév., 1846
  • Polystoma coliforme (Dicks.) Gray, 1821

  Русские названия: мириостома дырчатая.

  Родовое название было впервые употреблено в 1809 году в статье французского ботаника Дево, опубликованной в парижском «Journal de Botanique».[2] Вид впервые был описан как Lycoperdon coliforme в 1776 году в Англии.[3]

  Биноминальное название Myriostoma coliforme Corda впервые дано в 1842 году чешским микологом А. Кордой в работе «Anleitung zum Studium der Mykologie».[4]

  Родовое название Myriostoma происходит от греческого μυριάς (myrias), десять тысяч, бесчисленное множество, и στόμα (stoma), рот, уста; видовой эпитет coliforme — от латинского colis, стебель, стержень, и forma, форма.

  Научные синонимы[5]:

  • Bovistoides Lloyd, 1919
  • Polystoma Gray, 1821

  Описание

  Наземный гриб-гастеромицет небольшого размера. Плодовое тело от шаровидного до приплюснутого, наземное, реже развивается как подземное, позже выходя на поверхность; до раскрытия 1—5 (8) см в диаметре, после раскрытия 3,5—10 (18,5)[6] см в диаметре (до кончиков лопастей); до раскрытия экзоперидия буроватое, гладкое или слегка чешуйчатое; соединяется с субстратом пучком ризоморфов. Ложная ножка отсутствует.

  Экзоперидий толстый, состоит из трёх слоёв — мицелиального, волокнистого и псевдопаренхиматозного, у зрелых грибов разрывается на заострённые лопасти, часто отгибающиеся вниз, что придаёт плодовому телу звёздчатую форму.[7][8] Мицелиальный слой светло-коричневый или желтоватый, не инкрустированный остатками субстрата, как правило продольно растрескивается и становится чешуйчатым, частично сохраняется даже у перезимовавших экземпляров.[6] Волокнистый слой кожистый, от беловатого до желтовато-коричневого, иногда с продольными трещинами. Псевдопаренхиматозный слой у молодых грибов 5—6 мм толщиной, беловатый или желтоватый, позднее сухой, ломкий, коричневый, охристый, изредка красноватый, у перезимовавших экземпляров — почти чёрный; раскрывается на 4—12 (18)[8], как правило — 6—10[6], очень редко (в 1 случае из 150) — 4[9], заострённых лопастей, которые обычно загибаются вниз и, опираясь о землю, приподнимают вверх глебу, одетую эндоперидием, что способствует рассеиванию спор. Лопасти не гигроскопичные. Внутренняя поверхность лопастей светло-коричневая, позднее выцветает, становясь сероватой; у недавно раскрывшихся экземпляров — с пятнышками приставшего эндоперидия.

  Споровый мешок от шаровидного до приплюснутого, 1,5—6 см в диаметре, сидит на 5—19 (30)[9] тонких, коротких (0,1—0,5 см длиной) ножках. Ножки в сечении от цилиндрических до угловатых или уплощённых, простые, изредка разветвлённые, беловатые или буроватые. У свежих экземпляров ножки практически не заметны.

  Эндоперидий тонкий, плёнчатый, голый, часто неровный, серовато-коричневый или свинцово-серый, с серебристым блеском, у раскрывшихся экземпляров с незрелой глебой почти серебристый. Раскрывается в верхней части плодового тела 5—30 (68)[6] мелкими, 0,5—3 мм в диаметре, округлыми отверстиями с бахромчатыми краями, изначально слегка приподнятыми, затем плоскими. Количество отверстий соответствует количеству ножек, на которых сидит споровый мешок. Изредка отверстия отсутствуют.

  Глеба у молодых грибов светлая и плотная, у зрелых грибов тёмно-коричневая, порошистая. Запах у перезрелых грибов сильный, напоминает запах карри[10]; вкус невыраженный.

  Микроморфология

  Споры 4—6 мкм диаметром, округлые, желтовато-коричневые, с орнаментом высотой до 1 мкм.

  Гифы капиллиция простые, изредка — разветвлённые на концах, толстостенные, желтовато-коричневые, 2—4 мкм диаметром, с заострёнными окончаниями. Базидии с пряжками, 2—4-споровые. Цистиды отсутствуют.

  Экология и распространение

  Гумусовый сапротроф. Растёт одиночно или малыми группами на хорошо дренированных, песчаных почвах, в светлых смешанных лесах, на опушках, по берегам рек, на полях, на морском побережье[6], изредка среди травы. Плодоносит с сентября по октябрь, хотя сухие плодовые тела иногда сохраняются в течение всего года.

  Широко распространён в умеренной и субтропической зоне Северного полушария. В настоящее время встречается в Северной и Южной Европе, включая южную Англию; также в Афганистане, Иране, Пакистане, Индии, ЮАР, Бразилии, на Гавайях и в Австралии, где мог быть интродуцирован.[11] В России встречается в Европейской части России, на Северном Кавказе. Повсеместно редок, включён в Красные книги 12 европейских государств.[11]

  Сходство с другими грибами

  От внешне схожих грибов родов Geastrum и Astraeus отличается наличием нескольких отверстий в эндоперидии.

  Значение

  Несъедобный гриб. О полезных свойствах не сообщается.

  Примечания

  1. С сайта Mycobank.org
  2. Desvaux N.A. // Journal de Botanique, Rédigé par une Société di Botanistes. — Paris, 1809. — Т. II, № 1. — С. 103—105.
  3. William Withering. A Botanical Arrangement of All the Vegetables Growing in Great Britain, volume II. — Birmingham, 1776. — 837 с. (стр. 783)
  4. Corda, A.C.J. Anleitung zum Studium der Mykologie. — Prague: F. Ehrlich, 1842. — С. 204. — 1-223 с.
  5. С сайта Mycobank.org
  6. 1 2 3 4 5 Sunhede, S. Geastrae (Basidiomycotina). Morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North European species. (Sinopsis Fungorum 1). — Fungiflora, 1989.
  7. Carleton Rea. British Basidiomycetae: a handbook to the larger British fungi. — Cambridge: Univesity press, 1922. — 746—754 с. (стр. 39)
  8. 1 2 D.N. Pegler et al. British puffballs, earthstars and stinkhorns. — Kew Publishing, 1995. — 265 с. (стр. 112)
  9. 1 2 Hollós, L. Die Gasteromyceten Ungarns. Nemecke vydani. — 1904. — 278 p.
  10. Michael Jordan. The encyclopedia of fungi of Britain and Europe. — Frances Lincoln, 2004. — 384 с. (стр. 362)
  11. 1 2 По данным сайта Royal Botanic Gardens, Kew Архивировано 7 сентября 2010 года.
  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Авторы и редакторы Википедии
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia русскую Википедию
  ID
  fda8aef62757d9242026d9ea1b5883d7