dcsimg

Hyperoliidae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hyperoliidae là một họ ếch nhái có kích thước nhỏ đến trung bình, chúng có màu sặc sỡ. Họ này có 209 loài trong 18 chi. Mười sáu chi bản địa châu Phi cận Sahara.[1] Ngoài ra, chi chỉ có một loài Tachycnemis hiện diện ở quần đảo Seychelles, còn chi Heterixalus (hiện có 11 loài) đặc hữu Madagascar.

Các loài trong họ này có chiều dài cơ thể từ 1,5 xentimét (0,59 in)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ] đến 8 xentimét (3,1 in). Nhiều loài trong họ này làn da mịn, màu sáng, da trông như tráng men.[2]

Hầu hết các loài trong họ này sinh sống trên cây, nhưng một số sinh sống ở trên mặt đất, bao gồm một số loài Kassina di chuyển bằng cách đi hoặc chạy thay vì nhảy. Chế độ ăn uống rất khác nhau, với các ví dụ bao gồm Tornierella là những loài chuyên về ăn ốc sên [cần dẫn nguồn], và Afrixalus fornasinii, loài ếch cạn duy nhất đã biết chuyên ăn trứng của các loài ếch nhái khác.

Sự sinh sản của các loài trong họ này bắt đầu vào đầu mùa mưa, nơi chúng tụ tập tại nơi sinh sản. Hầu hết các loài trong họ này đẻ trứng dưới nước, mặc dù đẻ trứng vào đống bọt do chúng tạo ra, đẻ vào lỗ cây, và đẻ trứng trong thảm thực vật trên mặt nước là tất cả các tập tính đã được biết đến[2]. Các loài thuộc chi Afrixalus xây tổ lá để chứa trứng của chúng bằng cách gấp và dán các cạnh của lá. Nòng nọc là ấu trùng sinh sống ở trong ao loại với các vây lưng lớn trên đuôi.

Các chi

Tham khảo

  1. ^ Shiotz, 1999
  2. ^ a ă Zweifel, Robert G. (1998). Cogger, H.G. & Zweifel, R.G., biên tập. Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. San Diego: Academic Press. tr. 100–101. ISBN 0-12-178560-2.
  3. ^ Mark-Oliver Rödel, Joachim Kosuch, T Ulmar Grafe, Renaud Boistel, N Emmanuel Assemian, N'Goran G Kouamé, Blayda Tohé, Germain Gourène, Jean-Luc Perret, Klaus Henle, Paul Tafforeau, Nicolas Pollet, Michael Veith, 2009 A new tree-frog genus and species from Ivory Coast, West Africa (Amphibia: Anura: Hyperoliidae). Zootaxa 2044:23-45
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Hyperoliidae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hyperoliidae là một họ ếch nhái có kích thước nhỏ đến trung bình, chúng có màu sặc sỡ. Họ này có 209 loài trong 18 chi. Mười sáu chi bản địa châu Phi cận Sahara. Ngoài ra, chi chỉ có một loài Tachycnemis hiện diện ở quần đảo Seychelles, còn chi Heterixalus (hiện có 11 loài) đặc hữu Madagascar.

Các loài trong họ này có chiều dài cơ thể từ 1,5 xentimét (0,59 in)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ] đến 8 xentimét (3,1 in). Nhiều loài trong họ này làn da mịn, màu sáng, da trông như tráng men.

Hầu hết các loài trong họ này sinh sống trên cây, nhưng một số sinh sống ở trên mặt đất, bao gồm một số loài Kassina di chuyển bằng cách đi hoặc chạy thay vì nhảy. Chế độ ăn uống rất khác nhau, với các ví dụ bao gồm Tornierella là những loài chuyên về ăn ốc sên [cần dẫn nguồn], và Afrixalus fornasinii, loài ếch cạn duy nhất đã biết chuyên ăn trứng của các loài ếch nhái khác.

Sự sinh sản của các loài trong họ này bắt đầu vào đầu mùa mưa, nơi chúng tụ tập tại nơi sinh sản. Hầu hết các loài trong họ này đẻ trứng dưới nước, mặc dù đẻ trứng vào đống bọt do chúng tạo ra, đẻ vào lỗ cây, và đẻ trứng trong thảm thực vật trên mặt nước là tất cả các tập tính đã được biết đến. Các loài thuộc chi Afrixalus xây tổ lá để chứa trứng của chúng bằng cách gấp và dán các cạnh của lá. Nòng nọc là ấu trùng sinh sống ở trong ao loại với các vây lưng lớn trên đuôi.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI