dcsimg

Brief Summary

    Vanessa atalanta: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Vanessa atalanta là một loài bướm ngày, tìm thấy ở vùng ôn hòa thuộc châu Âu, châu ÁBắc Mỹ. Loài này có sải cánh 45–50 mm. Loài này sinh sống ở khu vực ấm hơn nhưng di cư vào mùa xuân và đôi khi mùa thu lên phía bắc. Những con sâu bướm ăn cây tầm ma, và con trưởng thành uống từ thực vật có hoa như tử đinh hương và hoa quả chín nẫu.

Comprehensive Description