dcsimg

Appendicularia (plant)

provided by wikipedia EN

Appendicularia is a genus of plants in the family Melastomataceae.

Species

The genus has two species:

References

  • Chen Cheih. 1984. Melastomataceae. In: Chen Cheih, ed., Fl. Reipubl. Popularis Sin. 53(1): 135–293.
  • DC. Publication : Prodr. (DC.) 3: 114 1828 [mid Mar 1828]
  • KBD: Kew Bibliographic Databases of Royal Botanic Gardens, Kew.

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Appendicularia (plant): Brief Summary

provided by wikipedia EN

Appendicularia is a genus of plants in the family Melastomataceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Appendicularia (Melastomataceae) ( French )

provided by wikipedia FR
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Appendicularia (Melastomataceae): Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR

Appendicularia est un genre de plantes de la famille des Melastomataceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Appendicularia ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Appendicularia DC.é um género botânico exclusivamente marinho pertencente à família Melastomataceae. Recebem esse nome por causa da cauda que funciona como um apêndice propulsor.[1]

Espécies

O gênero apresenta duas espécies:

  • Appendicularia entomophila
  • Appendicularia thymifolia

Referências

  1. «Classe Appendicularia». Atlas de Zooplâncton da Bacia de Campos. UFRJ. Consultado em 20 de março de 2014. Arquivado do original em 21 de março de 2014
  • Chen Cheih. 1984. Melastomataceae. In: Chen Cheih, ed., Fl. Reipubl. Popularis Sin. 53(1): 135-293.
  • DC. Publication : Prodr. (DC.) 3: 114 1828 [mid Mar 1828]
  • KBD: Kew Bibliographic Databases of Royal Botanic Gardens, Kew.

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Appendicularia: Brief Summary ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Appendicularia DC.é um género botânico exclusivamente marinho pertencente à família Melastomataceae. Recebem esse nome por causa da cauda que funciona como um apêndice propulsor.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Appendicularia (thực vật) ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
Bài này viết về chi thực vật thuộc họ Mua. Đối với bài về lớp động vật có dây sống, xem Appendicularia.

Appendicularia là một chi thực vật trong họ Mua.

Các loài

Chú thích

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Mua (Melastomataceae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Appendicularia (thực vật): Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
Bài này viết về chi thực vật thuộc họ Mua. Đối với bài về lớp động vật có dây sống, xem Appendicularia.

Appendicularia là một chi thực vật trong họ Mua.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI