dcsimg
542.5828767935.130x130
Life » » Plants » » Mint family »

Thymus serpyllum L.

Brief Summary

Comprehensive Description

  Backtimjan ( Swedish )
  provided by wikipedia SV

  Backtimjan (Thymus serpyllum) är en växtart inom familjen kransblommiga växter.

  Beskrivning

  Backtimjan är en nedliggande, mattbildande miniatyrbuske med delvis övervintrande blad. De blommande skotten dör före vintern. Växten kallas därför halvbuske eller örtbuske. Till släktets kännetecken hör att även blomfodret är tvåläppigt och har en tät krans av hår på insidan. Efter det att kronan fällts stängs fodermynningen till som med en propp, såsom av bomull (se bilden).

  Blommorna är av två slag, dels vanliga tvåkönade, dels honblommor med mycket mindre krona. Honblommorna finns på särskilda stånd. Sådana växter kallas gynodioika. Bladen producerar en välluktande eterisk olja i små punktformiga körtlar.

  Habitat

  Backtimjan finns sparsamt i stora delar av Europa, Asien och östligaste delen av Nordamerika.

  I nästan hela Sverige, Finland och Norge är backtimjan vanlig.

  Utbredningskartor

  Biotop

  Backtimjan är ganska vanlig på torra, sandiga och grusiga backar, ibland även på klippor.

  Medicinsk användning

  Den mycket liknande kryddtimjan (Thymus vulgaris), lämnar den som läkemedel förr använda timjanoljan, vartill utan tvivel även backtimjan kunde duga.

  Den aktiva substansen eterolja har huvudbeståndsdelarna cyrnol, karvakrol och lite tymol, och har samma antiseptiska, kramplösande, slemlösande och mögelhindrande verkan, som mentol.[1]

  Bladen av backtimjan är dessutom användbara som tesurrogat.

  Bilder

  Källor

  1. ^ Örtmedicin och växtmagi, Reader’s Digest AB, 1983

  Externa länkar