dcsimg

Brief Summary

  Scolecura propinqua: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Scolecura propinqua là một loài nhện trong họ Linyphiidae. Loài này được phát hiện ở Argentina.

Comprehensive Description

  Scolecura propinqua ( Dutch; Flemish )
  provided by wikipedia NL

  Scolecura propinqua is een spinnensoort uit de familie hangmatspinnen (Linyphiidae). De soort komt voor in Argentinië.

  Bronnen, noten en/of referenties
  1. Millidge, A. F. (1991) Further linyphiid spiders (Araneae) from South America. Bull. Am. Mus. nat. Hist. 205: 1-199.
  Scolecura propinqua ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Scolecura propinqua là một loài nhện trong họ Linyphiidae. Loài này được phát hiện ở Argentina.

  Chú thích

  1. ^ Millidge, A. F. (1991) Further linyphiid spiders (Araneae) from South America. Bull. Am. Mus. nat. Hist. 205: 1-199.

  Tham khảo


  Bài viết về họ nhện Linyphiidae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.