dcsimg

Brief Summary

  Långsvansad hamsterråtta: Brief Summary ( Swedish )
  provided by wikipedia SV

  Långsvansad hamsterråtta (Beamys hindei) är en gnagare i underfamiljen hamsterråttor och den enda arten i sitt släkte.

Comprehensive Description

  Långsvansad hamsterråtta ( Swedish )
  provided by wikipedia SV

  Långsvansad hamsterråtta (Beamys hindei) är en gnagare i underfamiljen hamsterråttor och den enda arten i sitt släkte.

  Beskrivning

  Djuret når en kroppslängd mellan 13 och 18 cm och därtill kommer en 10 till 15 cm lång svans. Pälsen är på ovansidan grå och på undersidan vitaktig. Liksom andra hamsterråttor har den kindpåsar för att bära större mängder föda.

  Artens utbredningsområde sträcker sig från Kenya över Tanzania och Malawi till Zambia. Habitatet utgörs av strandlinjer av vattendrag och insjöar samt träskmarker i skogar.[1] Beamys hindei gräver underjordiska bon som ligger cirka 60 cm under markytan och som i genomsnitt är 9 meter långa. Den livnär sig på frön och frukter.

  Denna gnagare är ganska sällsynt och beståndet är uppdelat i flera från varandra skilda populationer. Den hotas främst av habitatförstöring. IUCN listar arten fortfarande som livskraftig (least concern) men tillägger att utvecklingen ska kontrolleras.[1]

  Ibland betraktas populationen vid kusten (B. hindei) och populationen i Afrikas inre (B. major) som självständiga arter.[2]

  Referenser

  Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 3 januari 2011.

  Noter

  1. ^ [a b c] Beamys hindeiIUCN:s rödlista, auktor: Howell, K., Oguge, N. & Chitaukali, W. 2008, läst 29 augusti 2011.
  2. ^ Wilson & Reeder (red.) Mammal Species of the World, 2005, Beamys

  Tryckta källor

  • Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9