Life » » Bacteria » Actinobacteria » » Actinomycetales » Micrococcaceae »

Arthrobacter subterraneus Chang et al. 2008

Arthrobacter subterraneus is a species of Bacteria in the family Micrococcaceae.