dcsimg

Brief Summary

  Bombus terrestris: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Bombus terrestris là một loài ong trong họ Apidae. Loài này được Linnaeus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1758.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  30d3cf0670476284783fcc55fb7cb3b9

Comprehensive Description