dcsimg
Life » » Plants » » Phyllanthaceae »

Phyllanthus elegans Wall. ex Müll. Arg.

Brief Summary

  Phyllanthus elegans: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Phyllanthus elegans là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được Wall. ex Müll.Arg. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1863.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  8d7b720f00ae908352b78abf17bfea38

Comprehensive Description