dcsimg
Life » » Plants » » Spurge family »

Tragia mazoensis Radcl.-Sm.

Brief Summary

    Tragia mazoensis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Tragia mazoensis là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được Radcl.-Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1987.

Comprehensive Description