dcsimg
Life » » Plants » » Spurge family »

Tragia platycalyx Radcl.-Sm.

Brief Summary

    Tragia platycalyx: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Tragia platycalyx là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được Radcl.-Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.

Comprehensive Description