dcsimg

Brief Summary

    Tragia urens: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Tragia urens là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1763.

Comprehensive Description