dcsimg
Life » » Plants » » Orchids »

Kefersteinia stapelioides Rchb. f.

Brief Summary

    Kefersteinia stapelioides: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Kefersteinia stapelioides là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Rchb.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1852.

Comprehensive Description