dcsimg
Life » » Plants » » Orchids »

Maxillaria casta Kraenzl.

Brief Summary

    Maxillaria casta: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Maxillaria casta là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Kraenzl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.

Comprehensive Description