dcsimg

Brief Summary

    Polygonatum amabile: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Polygonatum amabile là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Yatabe miêu tả khoa học đầu tiên năm 1892.

Comprehensive Description