dcsimg
Life » » Plants » » Orchids »

Mormodes warscewiczii Klotzsch

Brief Summary

  Mormodes warscewiczii: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Mormodes warscewiczii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Klotzsch mô tả khoa học đầu tiên năm 1854.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  0505a4ecd2eb2596302c7b32e551dba3

Comprehensive Description